Pogon za izradu đonova proizvodi đonove od dve vrste materijala ( TR i CPU). Nalazi se u sastavu FalcEast kompanije. Osim proizvodnje đonova za potrebe same kompanije, ovaj servis je dostupan i našim klijentima. Na raspolaganju su vam 11 mašina koje paralelno mogu da rade sa 13 alata za đonove.