Pogon za izradu alata od legure aluminijuma je naš novi pogon sa kojim se mi izuzetno ponosimo. Kompletan pogon za preradu aluminijuma od samog topljenja, oblikovanja tj. pripreme za izradu alata, kao i same faze izrade alata. Moramo da naglasimo da se alati proizvode na izuzetno preciznim i visoko-kvalitetnim kompjuterski upravljivim mašinama, kao i ostalim mašinama za finu obradu alata.