IZRADA ĐONOVA ( PU i TR )

    Pogon za izradu đonova proizvodi đonove od dve vrste materijala ( TR i CPU ).
    Nalazi se u sastavu FalcEast kompanije. Osim proizvodnje đonova za potrebe same kompanije, ovaj servis je dostupan i našim klijentima.
    Na raspolaganju su vam 11 mašina koje paralelno mogu da rade sa 13 alata za đonove.